Działania PZC w 2015r.

Maj 2015r.

1. Współorganizacja III Dnia Kaszubskiego połączonego z piknikiem rodzinnym w Brzeźnie Lęborskim. W imprezie wzięło udział ok.250 osob.

2. Współudział w organizacji spływu kajakowego rzeką Piaśnicą z p. Kamilą Kędziora - sołtysem wsi Brzeźno Lęborskie, w którym wzięło udział ponad 90 osób.

Wrzesień 2015r.

1. Organizacja grilla dla członków PZC, Rady Parafialnej, sołtysów i kół gospodyń wiejskich z terenu parafii w Brzeźnie Lęborskim.

2. Organizacja dwóch spływów kajakowych rzeką Piaśnicą dla 114 osób.

Październik - grudzień 2015r.

1. Organizacja czterech ,,bliskich kontaktów z kulturą":

- wyjazd do kina na projekcję filmu pt. ,,Czy naprawdę wierzysz?"

- udział w spektaklu pt.,,Venitas"

- udział w sztuce pt. ,,Ulotne"

- wyjazd dla najmłodszych na film pt. ,,Dobry Dinozaur"