Ruchy i stowarzyszenia działające w parafii

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas  w  Brzeźnie Lęborskim
/ powołano 05.09.2000 r. /
 
Przewodniczący – ks. mgr Wojciech Czajkowski – proboszcz parafii w Brzeźnie Lęborskim
 
Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas  w  Brzeźnie Lęborskim
 
Prezes PZC – mgr Dorota Pranga
Zarząd: Henryk Hollander, mgr Kamila Kędziora, Dorota Okrój, Dorota Formella
Sekretarz  – mgr Krystyna Traczyk     
Skarbnik – mgr Grażyna Lenartowicz
 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Członkowie Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci starają się w swoim codziennym życiu: wielbić i kochać Boga ponad wszystko, czcić i kochać Matkę Bożą, kochać bliźnich jako dzieci Boże i swoich braci, polecać Bogu i Matce Najświętszej.
 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą nie jest adopcją prawną dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcją duchową dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modliwą i trwa przez 9 miesięcy.
 

Czciciele Bożego Miłosierdzia

W naszej parafii od kilku lat szerzy się kult Miłosierdzia Bożego. Wypływa on z głębokiej chęci poznawania przez wiernych tajemnic Bożego Miłosierdzia.