Goście w parafii

Rok 2015

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej ojcowie: Arkadiusz Sędzielowski i Jarosław Wachowski z Lublińca poprowadzili w naszej parafii w dniach 10.05- 17.05.2015r. Misje święte.

Koncert z okazji XVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej z udziałem Gedymina Grubby - gdańskiego organisty oraz Adama Matyska - gitarzysty.

ROK 2016

1. Występ kapeli góralskiej ,,Hajducy" ze Szczyrku, która swą muzyką i śpiewem rozgrzała słuchaczy podczas III Koncertu Kolęd pod hasłem ,,KOLĘDA PŁYNIE Z WYSOKOŚCI".

2. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej Ojcowie: Arkadiusz Sędzielowski i Jarosław Wachowski z Lublińca poprowadzili w naszej parafii w dniach 20.05- 22.05.2016r. renowację Misji św.

3. Ewelina Wojciechowska i Gedymin Grubba wystąpili z koncertem organowym z okazji jubileuszu 25- lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza Wojciecha Czajkowskiego.

ROK 2017

1. 12 - 17 marca gościliśmy ks. Dawida Szczeblewskiego z Gniewina, który głosił rekolekcje wielkopostne.

  2. 26 marca gościliśmy w naszej parafii kleryka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie - Szymona Orzech. 

  3. 12 listopada z koncertem  patriotycznym wystąpili Gedymina Grubba i Paulina Milczanowska.

  4. .7 - 10 grudnia gościliśmy ks. Antoniego Pawłowicza z parafii pw. św. Ojca Pio w Odessie na Ukrainie, który głosił rekolekcje adwentowe.