PIELGRZYMKO - WYCIECZKA SZLAKIEM KRAJÓW NADBAŁTYCKICH