Rok 2000

 Dary z Niemiec dla osób potrzebujących wsparcia.