Rok 1999

 Dary rzeczowe z Niemiec dla wielodzietnych rodzin.