Całoroczna praca parafii 2009 r.

Kościół niosący Ewangel­ię – otoczmy troską życia.
 
18.I.2009 r. Codzienne odmawianie „Modlitwy do św. Pawła” na zakończenie Mszy świętej.
 
21.I.2009 r. Organizacja VIII Balu Charytatywnego (współpraca z PZC).
 
28.II.2009 r. W kancelarii można zakupić album o ks. Jerzym Popiełuszce oraz dekodery telewizji „Trwam”.
 
02.IV.2009 r. Uroczysty Apel Jasnogórski i Msza św. W 4-tą rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II.
 
14.IV.2009 r. Robocze spotkanie PZC podsumowujące sprawy finansowe i bieżące (dokumentacja, działalność świetlic, przygotowania do kolonii w Zakopanem, plan rozbudowy Centrum Charytatywnego w Wysokim, wnioski o dofinansowanie działalności charytatywnej).
 
17.IV.2009 r. 23 posiedzenie nowej Rady Parafialnej – odczytanie dekretu Ks. Biskupa, zaprzysiężenie Rady Dusz pasterskiej i Ekonomicznej, omówienie prac wykonywanych i planów dalszych przedsięwzięć, harmonogram uroczystości, itp. 
Zredagowanie podziękowań dla sponsorów oraz wystosowanie życzeń od parafii dla ks. Biskupa P. Krupy w związku z 25-leciem Jego sakry.
 
26.IV.2009 r. Pierwszy Tydzień Biblijny – celebracja Drogi z Apostołem Pawłem w roku Jego imienia i w świątyni, gdzie Jego kult trwa ponad 50 lat.
 
10.V.2009 r. Rozprowadzenie książek „Kiedy ktoś bliski umiera” oraz „O cierpieniu i ukojeniu”.
 
10.VI.2009 r. Umożliwienie parafianom zakupu materiałów dekoracyjnych na okna (Oktawa Bożego Ciała).
 
20.IX.2009 r. Loteria fantowa PZC podczas dożynek parafialno-sołeckich (dochód na działalność statutową).­ 
Możliwość nabycia albumów o działalności św. Jana Marii Vianneya - Patrona Kapłanów.
 
13.X.2009 r. 23. posiedzenie Rady Parafialnej.
 
29.XI.2009 r. Wprowadzenie w życie kolejnego etapu ogólnopolskiego programu duszpasterskiego "Bądźmy świadkami Miłości".
 
9.XII.2009 r. Walne zgromadzenie PZC (podsumowanie trzyletniej pracy i przyjęcie programu na następne lata).
 
17.XII.2009 r. Współorganizacja wigilii dla Seniorów.
 

31.XII.2009 r. Zapisy na album o kościołach naszej diecezji. Realizacja parafialnego postanowienia adwentowego: utworzenie 7-osobowych grup, tzw. Margaretek modlitewnych w intencji wybranych kapłanów (dzieci i dorośli uczestnicy Rorat).